Takım SporlarıTakviyeler

Sıvı Kısıtlaması Yapan Dövüş Sporcularında Su Yüklemesinin Akut Kilo Kaybına Etkisi

Int J Sport Nutr Exerc Metab. - Kasım 2018

Ne Amaçlamışlar?

Dövüş sporcuları, günlük vücut kütlelerinden daha hafif ağırlık sikletlerinde yarışarak birtakım avantajlar elde etmeyi hedeflerler ve genellikle müsabakadan önce vücut kütlesini manipüle ederler (örneğin sıvı kısıtlaması). Kronik yağ kütlesi azaltılmasının yanı sıra, sporcular tartım öncesi vücut kütlesini keskin bir şekilde azaltır. Yaygın ve etkili yöntemler arasında aktif ve pasif terleme, diüretikler, sıvı ve sodyum kısıtlaması (vücut suyunun azaltılması), müshil kullanımı, oruç tutma, gıda hacminin azaltılması ile karbonhidrat ve lif alımının azaltılması yoluyla bağırsak içeriğinin azaltılması yer alır.

Sporcular tarafından uygulanan akut kilo kaybı yöntemlerinden olan “su yüklemesi” ise birkaç gün boyunca büyük sıvı hacimleri (7-10+ L/gün) tüketmeyi ve ardından sıvı kısıtlamasını içerir; böbrek hormonlarını ve idrar çıkışını manipüle eder, bu durumun serbest sıvı alımını takiben sıvı kısıtlamasına göre sıvı kayıplarını daha fazla arttırdığı iddia edilmektedir. Bu çalışmada bu tekniğin toplam vücut su kaybını arttırdığı iddialarını ve aynı zamanda hiponatremi riskini analiz ederek ortaya konması planlanmış.

Nasıl Yapmışlar?

Çalışmaya en az 4 senelik müsabaka geçmişi olan, haftalık en az 8 saat antrenman yapan toplam 21 jiu-jitsu, judove güreş sporcusu katılmış. Sporcular kontrol (KON=10) ve su yüklemesi (SY=11) gruplarına ayrılmış ve 6 gün boyunca standart bir diyet programı uygulanmış. İlk 3  günde kontrol ve su yüklemesi grupları için sıvı alımı sırasıyla 40 ml/kg ve 100 ml/kg, 4. günde iki grupta 15 ml/kg sıvı tüketmiş ardından 5. ve 6. günlerde de aynı rehidrasyon protokolüne devam etmişler. Araştırmacıların vücut kütlesi, idrarın sodyum miktarı, özgül ağırlığı ve hacmi, egzersiz kaynaklı ter kayıpları, kan böbrek hormonları, üre ve elektrolitleri takip edilmiş. Müdahale öncesi ve sonrası fiziksel performans değerlendirilmiş.

Ne Bulmuşlar?

Sıvı kısıtlaması
Grafik 1. Sıvı kısıtlaması ile günlere göre değişen vücut kitle yüzdesi.

Sıvı kısıtlamasını takiben sıvı giriş/çıkış oranında ve vücut kütlesi kaybında önemli farklılıklar görülmüş. 5. günde su yüklemesi yapılan grupta görülen düşüş kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla gözlemlenmiş. Üre ve elektrolit ölçümleri referans aralığında kalmış ve zaman içinde gruplar arasında fiziksel performansta bir değişiklik görülmemiştir. Artan sıvı tüketiminin, ‘vasopressin’ salınımını baskılayan ve AQP2 kanallarının böbreklerdeki toplama kanallarındaki görünümünü azaltan, kan sodyum konsantrasyonunda küçük fakat fizyolojik olarak anlamlı bir azalma yarattığı görülmektedir.

Pratik Uygulama Önerisi

Üç günlük yüksek miktarda sıvı tüketimi (100 ml/kg) takiben bir günlük sıvı kısıtlaması, artan sıvı kayıplarına bağlı olarak vücut suyunda bir azalma ile vücut kütlesinin akut şekilde azaltılma-sında güvenli ve etkili gibi görülmektedir.

Bu strateji sıvı kısıtlamasından önce uygulandığında sadece sıvı kısıtlamasına göre sıvı kaybının devamlılığı ile daha büyük kayıplar oluşmaktadır.

Su yükleme, daha geleneksel akut kilo kaybı yöntemleriyle birlikte kullanılabilecek bir yöntemi temsil etmekle birlikte, ağırlık kategorisindeki sporcular ile çalışan beslenme uzmanları, sporcuları bu yöntemin kullanımı konusunda eğitirken kullanabilecekleri bir kanıta sahiptir.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Reale, R., Slater, G., & Walsh, M.
Kaynak
The Effect of Water Loading on Acute Weight Loss Following Fluid Restriction in Combat Sports Athletes

Didem Akıncı

Spor bilimleri alanında doktora öğrencisi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu