Egzersiz ve Diğer RahatsızlıklarHareket ve Antrenman BilimiSağlıklı Yaşlanma

Egzersiz Telomer Uzunluğunu Etkiler mi?

Medicana- Şubat 2022

Egzersiz telomer kısalmasını yavaşlatıcı etkiye sahip midir?

Telomer DNA molekülünün her bir ucunda tekrarlayan, genomik stabiliteyi sağlayarak kromozomun ucunu bozulma ve füzyondan koruyan bir nükleotid bölgesidir. Hücre bölünmesi meydana geldikçe telomerin boyu kısalır; bu biyolojik yaşlanmanın bir göstergesidir.

Bu kısalmanın nedeni, fizyolojik bir süreç olarak, hücre bölünmesi sırasında telomerik DNA’nın küçük bir kısmının kaybolmasıdır. Kısa bir telomer yapısının; kanser, demans ve osteoporoz gibi çeşitli geriatrik hastalıklar ve birçok yaygın yaşlılık ile bağlantılı hastalıklarla ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.

İnaktif kontrol grubuna kıyasla dayanıklılık sporcularında yüksek telomeraz aktivitesi ve daha düşük telomer yıpranma oranı gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda inaktiviteye kıyasla orta düzeyde fiziksel aktivite katılımının, telomer boyu kısalmasının azaltılabileceği bildirilmiştir.

Ne amaçlamışlar?

Bu derleme çalışmanın amacı, egzersiz tipine ve süresine göre kalitatif ve kantitatif bir analiz yapmak için bugüne kadar mevcut olan prospektif çalışmalardan randomize kontrollü çalışmaları (RKÇ) incelemek ve çeşitli egzersiz modalitelerinin etkileri belirlemektir.

Nasıl yapmışlar?

Arama Stratejisi ve Çalışmaların Seçimi

 Dahil edilme kriterleri
  1. Katılımcılar belirli hastalıklara veya koşullara göre sınıflandırılmamıştır.
  2. Deney grubunda, egzersizin odak noktası olduğu çalışmalar seçilmiştir.
  3. Hareketsizlik ve egzersiz içeren uygulamalar karşılaştırma için seçilmiştir.
  4. Çalışmamızda sadecetelomeruzunluğu etkisi araştırıldı.
  5. Çalışmamıza sadece uluslararası elektronik veri tabanları aracılığıyla elde edilen randomize kontrollü çalışmalardahiledilmiştir.
Dışlama Kriterleri

İnsan dışı çalışmalar, randomize kontrollü olmayan çalışmalar, geriye dönük araştırmalar, spesifik bir egzersiz modalitesinin olmadığı çalışmalar, hayat tarzına müdahale eden çalışmalar derlememize dahil edilmemiştir.

Literatür-Arama Stratejisi

Veriler Ekim ve Kasım 2021 arasında toplanmıştır. Arama; egzersiz, telomer uzunluğu ve RCT anahtar kelimeleri birleştirilerek yapıldı. Dizin terimleri ve tanımlanmış anahtar sözcükler aşağıdaki uluslararası elektronik veri tabanlarından alınmıştır:

Çevrimiçi Tıbbi Literatür Analizi ve Erişim Sistemi (MEDLINE), Excerpta Medica veritabanı (EMBASE), Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Literatürü Kümülatif İndeksi (CINAHL) ve Fizyoterapi Kanıt Veritabanı (PEDro). Google Scholar’da tanımlanan indeks terimleri ve anahtar kelimeler ile ek veri aramaları yapıldı.

Ne Bulmuşlar?

Egzersiz ve Telomer Uzunluğu

İncelemeye, 7 randomize kontrollü çalışmadaki çeşitli egzersizlerin her biri aracılığıyla telomer uzunluğu doğrulanan 939 katılımcı dahil edildi. Yaşam tarzı veya fiziksel aktivite değişiklikleri değil, sadece egzersiz dahil edildi.

Telomer Uzunluğunu Etkileyen Egzersiz Türleri

  • Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, egzersiz yapan deney gruplarında önemli iyileşme gözlendi.
  • Egzersiz tipine göre sınıflandırılan alt grup analizinde, kombine antrenman ve direnç egzersizi, kontrol grubuna kıyasla önemli bir gelişme göstermedi.
  • Sadece aerobik egzersiz önemli bir gelişme gösterdi (-0.03; %95 GA,-0.04 ila -0.01; heterojenlik (χ2 =) 1.11, df = 5, I2 = %0), genel etki (Z = 3.88, p < 0.001)).

Egzersiz Süresine Göre Telomer Uzunluğu

Egzersiz süresine göre kantitatif karşılaştırma, 6 ay ya da daha fazla ve 6 aydan az olarak sınıflandırıldı. Egzersiz türü ayırt edilmediğinde, 6 aydan uzun süren egzersizin telomer uzunluğu üzerinde anlamlı bir etkisi vardı (-0.02; %95GA,-0.04to-0.01; heterojenite (χ2=6.75,df=6,I2=111)); genel etki (Z=3.63,p<0.001)).

Çalışmaya yönelik yorumlar

Egzersiz yapmak, hareketsiz bir yaşantı ile karşılaştırıldığında; egzersizin telomer uzunluğu üzerinde faydalı bir etkisi vardır. Altı aydan fazla egzersiz yapmak, telomer uzunluğundaki değişikliklerle ilişkili bulunmuştur.

Bugüne kadar toplanan kanıtlar, aerobik egzersizin telomer uzunluğundaki düşüşü yavaşlattığını gösteriyor. Bununla birlikte, çeşitli yaşlardan, hastalıkların veya egzersiz yoğunluklarının telomer uzunluğu üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Son, S., Lee, E., & Kim, H.
Kaynak
Does Exercise Affect Telomere Length? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Onur Demirarar

Trakya Üniversitesi; Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük lisans mezunu. Ege Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman A.B.D. yüksek lisans mezunu ve aynı üniversitede; Spor Sağlık A.B.D. Spor Bilimleri doktorasına devam etmektedir. 3. Kademe basketbol ve 2. Kademe fitness antrenörüdür. İlgi alanları; antrenman periyodizasyonu, kuvvet, egzersiz ve nörolojik yanıtlar, egzersiz fizyolojisi, uzay fizyolojisi ve egzersiz. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlarda araştırmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu