UlaşılabilirlikEgzersiz ve Diğer Rahatsızlıklar

Otizmli Çocuklarda Spor: Mini Basketbol Antrenman Programı

Brain Sciences- 2020

Ne Amaçlamışlar?

Fiziksel aktivitenin otizmli çocuklarda spor ve sosyal iletişimini geliştirildiği düşünülmektedir. Bununla ilişkili olarak sosyal iletişimdeki bozukluklar, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) temel semptomlarından birini temsil eder. Önceki çalışmalar, OSB’li çocuklarda egzersiz müdahalesinin sosyal iletişimi iyileştirdiğini gösterse de, şu anda faydalarını destekleyen sinir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, OSB’li çocuklarda sosyal iletişim ve beyaz madde bütünlüğü (BMB) üzerinde uzun vadeli bir egzersiz müdahalesinin sonuçları değerlendirilmiş ve bu çocuklarda sosyal iletişimdeki bozukluklarda egzersiz müdahalesinin nöral mekanizması araştırılmış.

Nasıl Yapmışlar?

Yarı deneysel tasarımlı çalışma, Ekim ve Aralık 2018 arasında Çin’in Yangzhou kentinde gerçekleştirilmiş. Toplamda 29 katılımcı; deney grubu (n= 15) ve kontrol grubu (n= 14) olarak ikiye ayrılmış. Katılımcılar

  1. Son 6 ay içinde bir egzersiz programına katılmamış;
  2. Eşlik eden psikiyatrik (yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) ve/veya nörolojik bozuklukları olmayan (yani epilepsi, fenilketonüri, frajil X sendromu, tüberoskleroz);
  3. Görsel ve/veya işitsel bozuklukları bulunmayan;
  4. Kafa travması yaşamamış;
  5. Egzersiz için tıbbi kontrendikasyonlar (ameliyat veya kırık sonrası akut faz) gibi durumları bulunmayan kişilerden oluşmuş.

Mini-Basketbol Antrenman Programı (MBAP)

Her iki grup da standart bir rehabilitasyon programı izlemiş. Deney grubundaki OSB’li çocuklar ek bir mini basketbol seansı alırken, kontrol grubu değişmeyen bir yaşam tarzını sürdürmüş.

Çeşitli zorluk seviyelerine sahip bir program tasarlanmış; katılımcılar arasında sosyal etkileşimi ve iletişimi kolaylaştırmak için toplu bir öğretim modu kullanılmış ayrıca ebeveynlerin egzersiz seanslarına katılımı teşvik edilmiş. Deney grubundaki OSB’li çocuklara 12 haftalık MBAP (haftada 40 dk x 5 seans x 12 hafta) düzenlenmiş ve her seansta;

  • 5 dk ısınma,
  • 20 dk temel basketbol beceri öğrenme,
  • 10 dakikalık basketbol oyunları ve
  • 5 dakikalık soğuma olmak üzere dört aşama yer almış.

MBAP’nin ilk 2 haftasında, çocukların basketbol eğitimine olan ilgilerini geliştirmek ve duyarsızlaştırmanın terapötik etkilerini indüklemek için bazı basit mini basketbol oyunları düzenlenmiş.

Davranış Ölçümleri

Otizm spektrum bozukluğunun şiddetini doğrulamak için Çocukluk Otizm Derecelendirme Ölçeği ve Klinik Değerlendirme Raporu kullanılmış.

Uykunun OSB sendromu üzerindeki etkileri nedeniyle, uyku sorunları Çocukların Uyku Alışkanlıkları Anketi ile değerlendirilmiş.

Diyetin OSB sendromu üzerindeki etkileriyle ilgili olarak, yeme davranışları ebeveyn tarafından bildirilen Çocuk Yeme Davranışı Anketi ile değerlendirilmiş.

Sosyal Duyarlılık Ölçeği-2 ise antrenman öncesi ve sonrası arasında sosyal iletişim bozukluklarının ciddiyetindeki değişiklikleri ölçmek için kullanılmış.

Difüzyon Tensör Görüntüleme Toplama ve Analiz

Görüntüler hastanede eko-düzlemsel görüntüleme için donatılmış tüm vücut yüksek hızlı görüntüleme cihazı ile elde edilmiş. Katılımcıların sırtüstü pozisyonda yatmaları istenmiş. Köpük pedlerle kafa stabilizasyonu sağlanmış ve 29 dB dereceli kulak tıkaçları ile sesler azaltılmış.

Ne Bulmuşlar?

Birleşik bilişsel ve fiziksel antrenman programı olarak bilinen MBAP, OSB’li çocuklar arasında sosyal iletişimi ve beyaz madde bütünlüğünü geliştirmiş.

Beyin beyazı mikro yapılarının MBAP ile ilgili yeniden düzenlenmesi, esas olarak limbik sistem, orta beyin, diensefalon ve serebrum (frontal-oksipital fasikül), komissural (korpus kallozum ve forniks) ve projeksiyon (kortikospinal yollar) lifleri / yolları arasındaki bölgeleri içeriyormuş. Bu bulgular, MBAP’nin OSB’li hastalar için mevcut standart tedavilere yararlı bir tedavi olduğuna dair daha fazla deneysel kanıt sağlar.

Çalışmaya Yönelik Yorumlar

MBAP’nin sosyal iletişimde ve OSB’nin sinirsel bağıntılarında ölçülebilir gelişmelere neden olan güvenli, düşük maliyetli ve erişilebilir bir müdahale stratejisi olduğu göz önüne alındığında, klinisyenler MBAP’yi otistik çocukların tedavisinde önermeyi ve entegre etmeyi düşünebilir.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Cai K, Yu Q, Müller NG, Zou L.
Kaynak
Mini-Basketball Training Program Improves Social Communication and White Matter Integrity in Children with Autism

YELİZ

Spor Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış bir akademisyen. Özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Çalışma alanları egzersiz fizyolojisi, spor biyokimyası ve sporcu beslenmesi gibi konular. Aynı zamanda eski milli sporcu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu