TakviyelerTakım Sporları

Kalori Kısıtlaması Fiziksel Performansı İyileştirir ve İnflamatuar Tepkileri Modüle Eder

Nutrients - Mart 2020

Ne Amaçlamışlar?

Kalori kısıtlaması, genellikle temel besin maddelerinin alımını çok değiştirmeden kalori alımını azaltmaya dayanan bir diyet stratejisidir. Kemirgenlerde yapılan çalışmalar, kalori kısıtlamasının ateroskleroz, obezite ve diyabetle ilişkili vasküler disfonksiyonu azalttığını gösterirken; insanlarda ve maymunlarda yapılan çalışmalar, Tip 2 diyabet, obezite, inflamasyon, hipertansiyon, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar üzerinde faydalı etkiler göstermektedir. Ayrıca kalori kısıtlaması, tüm vücuttaki oksijen kullanımının azalması, mitokondriyal DNA ve diğer hücresel organellerdeki oksidatif hasarın zayıflamasıyla ilgili olan daha verimli elektron taşıma sistemleri ile mitokondrilerin çoğalmasını sağlar. Kalori kısıtlamasının egzersizle kombinasyonu, gelişmiş insülin duyarlılığına, LDL-kolesterolün azalmasına ve diyastolik kan basıncına paralel olarak aerobik zindeliği artırır.

Kalori kısıtlamaları ve egzersiz, kilo kaybını sağlamak için araçsal stratejilerdir. Buna ek olarak, her iki stratejinin birlikte kombinasyonu tam olarak ele alınmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, bir grup tekvando sporcusundan yola çıkarak kalori kısıtlamasının serbest diyete kıyasla fiziksel performans ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Bununla birlikte, kalori kısıtlaması ve akut egzersizin birleşik etkileri, oksidatif hasar, mitokondriyal fonksiyonun düzenlenmesinde yer alan genlerin ekspresyonu, biyogenez ve inflamasyon ve esterleşmemiş yağ asitlerinin mevcudiyeti üzerinde değerlendirme yapmakmış.

Katılımcılar: Bu çalışmaya 31 antrene erkek tekvando sporcusu katılmış olup, katılımcılar kontrol grubu ve kalori kısıtlama grubu olmak üzere ikiye ayrılmış.

kalori kısıtlaması

Nasıl Yapmışlar?

Kontrol grubu, tüm çalışma boyunca tam bir diyet uygulayan 11 sağlıklı sporcudan oluşmuş. Kalori kısıtlama grubu ise 1 ay (4 hafta) boyunca %30-40 kalori kısıtlaması olan bir di-yet uygulayan 20 sağlıklı sporcudan oluşmuş.

Her iki gruptaki katılımcılar, fiziksel performansı değerlendirmek için, birincisi çalışmanın başında ve ikincisi çalışmanın sonunda olmak üzere iki adet egzersizde enerji verimliliği testi gerçekleştirmiş.

Günlük diyetlerinin besin değeri, tüketilen tüm yiyecek ve içecekleri içeren, porsiyonları, pişirme tekniklerini ve günlük dağılımını belirten 7 günlük bir yiyecek kaydı kullanılarak değerlendirilmiş. Bu bilgilerden yola çıkarak, CESNID gıda kompozisyon tablolarına dayalı bir bilgisayar programı kullanılarak diyet analizi yapılmış.

Altı haftalık bir süre boyunca, katılımcılar günlük diyetlerine göre kalori alımını %33 oranında azaltan gün aşırı açlık kalori kısıtlaması programı uygulamışlar. Alışılmış diyetlerini her hafta üç alternatif gün boyunca kısıtlamışlar. Diğer dört günde katılımcıların diyet alımları, kalori alımında veya öğün dağılımında değişiklik olmaksızın çalışmanın başlangıcındakiyle aynıymış.

Katılımcıların maksimum koşu hızlarını ve maksimum oksijen tüketimini belirlemek için ise koşu bandında tükenene kadar artan maksimum test gerçekleştirmişler.

Ne Bulmuşlar?

Kalori kısıtlaması, katılımcıların toplam ağırlığını yaklaşık %5,9 oranında (4,6 kg’a tekabül eder) azaltırken, kontrol grubundaki sporcuların toplam ağırlığı üzerinde hiçbir etkisi bulunmamış. Besinsel müdahalenin başında ve sonunda yapılan testlerde ulaşılan hız her iki grupta da aynı bulunmuş.

Öte yandan kalori kısıtlaması grubunda maksimum hızın %50, %60 ve %70’inde ve eşikte yapılan egzersiz testi sırasında maksimum hızın %70’inde gerçekleştirilen test dışında, ekspiratuar hacim, VO2’nin (oksijen tüketim hacmi), VCO2’nin (solunan karbondioksit hacmi) ve solunum katsayısının önemli ölçüde azalttığı görülmüş.

Kontrol grubunda ise maksimum hızın %50, %60 ve %70’inde ve eşikte gerçekleştirilen egzersiz testleri sırasında ekspiratuar hacim VO2’yi (oksijen tüketim hacmi), VCO2’yi (solunan karbondioksit hacmi) O2’yi ve solunum bölümü başlangıç değerlerini korumuştur.

Pratik Uygulama Önerisi

Sonuç olarak, kalori kısıtlamasının, esterleşmiş yağ asiti profilini veya plazma oksidatif dengesini değiştirmeden enerji verimliliğini arttırdığı bulunmuş. Bu diyetin kısa süreli uygulanmasının, vücut ağırlığını azalttığı ve fiziksel performansı arttırdığı saptanmış. Kalori kısıtlamasının ayrıca, gen ekspresyonundaki antioksidan enzimleri ve nitrik oksit sentaz enzimleri ile bazal gen ekspresyonunu azaltırken; akut egzersiz, ekspresyonlarının antrene atletlerde kalori kısıtlaması olmayanlara göre benzer değerlere ulaşmasını sağlamıştır..

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Capó, X., Martorell, M. & Pons, A.
Kaynak
Calorie Restriction Improves Physical Performance and Modulates the Antioxidant And Inflammatory Responses to Acute Exercise

Didem Akıncı

Spor bilimleri alanında doktora öğrencisi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu