Hareket ve Antrenman BilimiDayanıklılık Sporları

Dört Farklı Yüksek Şiddetli Antrenman Yönteminin Wingate ve Kademeli Egzersiz Testindeki Bdnf Yanıtına Etkisi

Scientific Reports - Ocak 2021

Genel Bilgi

BDNF geninden sentezlenen ve nörotrofin ailesinden bir büyüme faktörü olan beyin türevli nörotrofik faktör, bir salgı proteini olup beyinde ve periferde (kan dolaşımında) bulunmaktadır. Nöron gelişiminde, canlılığında ve işlevlerinin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Ne Amaçlamışlar?

Bu çalışma, dört farklı yüksek şiddetli antrenmanın beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) dinlenme konsantrasyonu üzerinde dokuz haftalık etkilerini incelemiştir.

Ne Yapmışlar?

Bu çalışmaya beden kitle indeksi 25,55 kg/m2 olan 35 sağlıklı erkek birey gönüllü olarak katılmış ve rastgele dört antrenman grubuna ayrılmıştır.

Bu antrenman modelleri;

  • yüksek şiddetli fonksiyonel (vücut ağırlığı) antrenman (HIFT),
  • yüksek şiddetli interval antrenman (HIIT)
  • yüksek şiddetli güç antrenmanı(HIPT)
  • yüksek şiddetli dayanıklılık (HIET) antrenmanıdır.

Dokuz hafta boyunca haftada birer saat olmak üzere üç egzersiz seansını tamamlamışlar. Ayrıca, kademeli egzersiz testine ve Wingate Anaerobik Testlerinde (WAnT) BDNF’ye verilen yanıtlar değerlendirilmiştir.

Ne Bulmuşlar?

BDNF, kademeli testten ve WAnT’dan önce ve sonra iki aşamada analiz edildi: (aşama 0 – antrenmanlardan önce ve aşama 9 – dokuz haftalık antrenmandan sonra). 0 aşamasında, GXT’den sonra BDNF’de HIFT için %33, HIPT için %36 ve HIIT için %38’lik bir artış gözlendi.

HIET, BDNF’de (%10) bir artış gösterse de bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Aşama 9’da GXT’den sonra daha yüksek BDNF seviyeleri sadece HIFT (%30) ve HIIT (%18) grupları için görülmüştür.

HIFT (−%47), HIPT (−%49), HIET (−%18) için evre 0’da WAnT’den sonra BDNF düzeylerinde azalma kaydedilirken HIIT grubunda ise değişiklik anlamlı olmayacak şekilde (- %2) düşüktü.

Evre 9’da BDNF, WAnT’den sonra da azaldı, ancak bu değişiklikler 9 hafta öncekine göre daha düşüktü. BDNF’nin azaltılmış seviyesi HIFT (−%28) ve HIPT’de (−%19) kaydedildi. BDNF ayrıca laktat, dakika ventilasyonu ve seçilen WAnT parametreleriy-le de korale (ilişkili) iken, ek olarak tüm gruplarda, VO2max’ta (%8) bir iyileşme görülmüş.

Pratik Uygulama Önerisi

Araştırma, dokuz haftalık farklı yüksek şiddetli antrenman (HIT) formlarından sonra BDNF’nin dinlenme değerlerinin değişmediğini veya azalmadığını göstermiştir. Uzun süreli HIT’lerden sonra (aşama 9’da WAnT’den önce) 3. günde (aşama 9’da GXT’den önce) ve 6. günde ölçülen dinlenme BDNF’si farklılık göstermedi (GXT’den önce), ancak başlangıç durumunda WAnT öncesi dinlenme değerine kıyasla üç grupta daha düşüktü. Bir egzersiz seansından sonraki BDNF seviyelerinin süreye, yoğunluğa ve test/egzersiz tipine bağlı olduğu görülmektedir.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Murawska-Ciałowicz, E., de Assis, G. & Wolański, P.
Kaynak
Effect of Four Different Forms of High-Intensity Training on Bdnf Response to Wingate And Graded Exercise Test

Refik Çabuk

Lise ve Üniversite yıllarında Atletizm/Uzun atlama branşıyla ilgilendi ve ulusal düzeyde dereceler elde etti. 2011 yılında, Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimini 2015 yılında Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. 2016 yılında, Ege Üniversitesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına başladı ve 2019 yılında mezun oldu. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Antrenörlük Eğitimi alanında doktora programı yapmaktadır. 2017 yılından beri Bayburt Üniversitesi/Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu