KVKK ve Gizlilik Politikası

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim, fizyoterapist, diyetisyen veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime, fizyoterapiste, diyetisyene ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler spor-sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize remzi@utexas.edu e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

Site Kullanım Koşulları

Bu site Egzersizm ekibi tarafından yönetilmektedir.

Egzersizm sitelerine giriş ve bilgi alma işlemleri aşağıdaki Kullanım Koşulları ve yürürlükteki yönetmeliklere tabidir. Dolayısıyla, bu siteye girmek ve bilgi almak, Kullanım Koşullarının koşulsuz olarak kabul edilmesini ve ziyaretçi ile Egzersizm arasında başka türlü bir anlaşma var ise onun hükümlerini ortadan kaldırmaktadır.

Bu sitede, Egzersizm şirketlerinin araştırma çalışmaları ve ürünlerle ilgili faaliyet gösterdikleri terapötik alanlara yönelik bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgiler, sağlığa ilişkin tavsiyeler verilmesi anlamına gelmez. Ziyaretçilerin, teşhise ihtiyaç duyduklarında ve hastalıkları ile ilgili tedavileri bulmak için yalnızca kendi doktorlarına danışmaları önerilir.

Egzersizm, sitede doğru ve güncel bilgileri bulundurmaya çalışsa da, sitenin içeriği hakkında garanti verilememektedir; bu nedenle, bu durumun ziyaretçiler tarafından bu bilgi ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Egzersizm, sitenin kullanımı ve içeriği bakımından hiçbir sorumluluk almaz. Egzersizm, sitenin içerdiği bilgilerin doğruluğunun, güncelliğinin, eksiksizliğinin, yeterliliğinin ve zamanlama hatalarından ve ayrıca siteye erişen, kullanan ve gezinen veya materyal, veri, metin, resim, video veya ses dosyasını siteden indirmenin sonucunda bilgisayar ekipmanını veya ziyaretçinin diğer mülkiyetini etkileyebilecek herhangi bir zarardan veya virüslerden sorumlu değildir. Egzersizm, Egzersizm’in yaptıkları veya ihmalleri sonucu veya üçüncü taraflarca meydana gelip gelmemesi halinde, sitenin herhangi bir sorumluluğunu almadan sitenin çalışmasını durdurma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Sitede bulunan bilgiler teknik veya yazım hataları içerebilir. Egzersizm, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, sitedeki tüm bilgilere ve yazılara, içinde açıklanan ürünlere ve programlara değişiklik, düzeltme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

İnternet sitemiz, ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şahısların diğer sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelere bağlanmayı seçerek, ziyaretçi Egzersizm internet sitesinden kendi isteğiyle ve herhangi bir zorlama olmaksızın ayrıldığını kabul etmektedir.

Egzersizm, bu siteden erişebileceğiniz diğer web sitelerinin içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Egzersizm web sitesinden bağlandığınız ve Egzersizm’e ait olmayan diğer sitelerin içeriğinin Egzersizm’in kontrolünde olmadığını bildiririz. Egzersizm web sitesinde Egzersizm’e bağlı olmayan bu diğer sitelere bağlantı olması, bu diğer Egzersizm’e ait olmayan sitelerin içeriği ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu onayladığı veya kabul ettiği anlamına gelmez.

Bu siteden bilgileri kopyalamaya, görüntülemeye ve basımını yapmaya sadece kişisel kullanım için izin verilmektedir. Egzersizm’in yazılı onayı olmaksızın, bu sitenin içeriğinin kişisel olmayan veya ticari amaçlarla kullanmasına izin verilmemektedir.

Bu siteden indirilen materyallerle ilgili fikri mülkiyeti gösteren tüm işaretleri ve amblemleri saklamak zorunludur. Aksi belirtilmedikçe, sitede bulunan herhangi bir materyalin telif hakkı ile korunduğu bilinmelidir ve Egzersizm’in yazılı iznini almadan sadece Kullanım Koşullarındaki maddelere uygun şekilde kullanılabileceği kabul edilmelidir. Egzersizm, ziyaretçilerin / kullanıcıların sitenin içerdiği materyalleri uygun olmayan şekilde kullanması durumunda üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu sitenin içeriğini tamamen ya da bölerek Egzersizm internet siteleri dışındaki başka internet sitelerinin içeriğine dahil etmek yasaktır.

Bu internet sitesinin ziyaretçisi / kullanıcısı Egzersizm’in veya Egzersizm grubuna ait şirketlerin veya sitede adı geçen Egzersizm’in bağlantıda olduğu üçüncü şahıslara ait markalara, patentlere, teknolojilere veya diğer fikri mülkiyet hakları korunan materyallere atıfta bulunmaksızın bu sitedeki bilgileri kullanamazlar ve ekonomik kazanç sağlayamazlar.

İnternet sitemizdeki Gizlilik Kurallarında belirtilen bilgiler haricinde, siteye ziyaretçilerin / kullanıcıların elektronik postayla veya diğer yollarla gönderdiği tüm iletişim veya materyaller, veriler, sorular, yorumlar ve öneriler de dahil olmak üzere ve benzerleri, aksi belirtilmedikçe gizli olmayan ve korunmasız bilgiler olarak değerlendirilecektir. Aktarılan ya da siteye gönderilen tüm materyaller Egzersizm tarafından, örnek olarak kullanılmaları, başka yerlere iletilmeleri, yayınlanmaları ve gönderilmeleri de dahil olmak üzere en geniş yetkileri ile kullanılabilir hale gelmiş demektir. Egzersizm, siteyle yukarıda belirtildiği şekilde paylaşılan fikirlerin, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması da dahil olmak üzere, herhangi bir amaç için bu fikirlerin konsept, teknik bilgi veya herhangi bir şekilde kullanmakta serbesttir.

Egzersizm, bu sitenin içinde ziyaretçilerin / kullanıcıların görüşlerini belirttiği sayfaları ve metaryelleri periyodik olarak kontrol etse ve izlese de, bunu yapmakla yükümlü değildir ve bu sayfalarda yer alan içerikler ve bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnternet sitemize hakaret içeren, müstehcen, iftira niteliğinde yani herhangi bir hukuk düzenine aykırı mesaj gönderilmesi yasaktır. Bu şekilde bir eylemin gerçekleşmesi durumunda Egzersizm, yetkililerle işbirliği yapacak ve siteye malzeme gönderirken yasadışı eylemler yapan kişileri tanımlama amaçlı hükümlere derhal uyacaktır.

Egzersizm, sitenin kullanımı yukarıda belirtilen hüküm ve koşulların bir ihlalini tespit ederse, önceden bildirimde bulunmaksızın, ziyaretçinin/kullanıcının siteye erişiminden ve hizmetlerinden hariç tutulması da dahil ve bu ziyaretçi/kullanıcı tarafından siteye girilen herhangi bir materyalin bu konudaki sorumluluk kabulü olmadan kaldırılması dahil düzeltici işlem yapma hakkını saklı tutar.

Bu internet sitesinin içinde yer alan tartışma servisleri, görüş alışverişleri, gönderim, iletim ve benzeri bölümlerin ziyaretçi/kullanıcı tarafından yanlış kullanılması nedeniyle ortaya çıkan şikayet, hasar, sorumluluk, hukuki işlemler ve diğer zararlı sonuçlara karşı, ziyaretçi/kullanıcı, Egzersizm’e zarar vermeyeceğini taahhüt eder. Bu taahhüt aynı zamanda fikri mülkiyet hakkının, markaların, patentlerin, fikri ve sınai mülkiyetin korunması, haksız rekabet ve hakaret ihlalleri ile ilgili herhangi bir durum içinde geçerli olacaktır.

Egzersizm, yukarıda belirtilen Kullanma Şartlarını ve hükümlerini periyodik güncellemeler yoluyla gözden geçirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler siteye gelen ziyaretçileri/kullanıcıları bağlarken, aynı zamanda güncellemeleri öğrenmeleri için periyodik olarak bu sayfayı incelemeleri önerilir.

Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası, Egzersizm tarafından yönetilen tüm internet siteleri için geçerlidir. Bu prosedür, kişisel verilerin toplandığı, saklandığı ve kullanıldığı durumlarda gizlilik koruma kriterlerinin ve genel uygulamaların tümünün bir ifadesi olarak oluşturulmuştur.

Gizlilik Politikası, sitenin giriş sayfasından ve kişisel verilerin toplandığı başka herhangi bir sayfadan erişilebildiğinden, danışılması kolaydır. Gerektiği durumlarda, verilerin hangi amaçla kullanılacağına bağlı olarak bu konuda daha fazla bilgi sağlanabilir. Gizlilik Politikası, ek bilgilerle birlikte, Egzersizm sitelerini ziyaret eden ve kullanan insanlar için kişisel gizliliği korumayı amaçlamaktadır.

Gizlilik Kuralları

Bu politikada kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişiyi veya kamu organını tanımlamak için kullanılabilecek tüm bilgileri ifade eder. Egzersizm, yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmadığı durumlarda, kişisel bilgilerinizi sizin izniniz olmadan işleme almaz ve kullanamaz. Kişisel verilerinizi işlerken, Egzersizm, yürürlükte olan ulusal ve uluslararası düzenlemelerle ve “Kişisel Bilgilerin Gizliliği”ne ilişkin kuralları uygular. Yukarıdaki maddeler bağlamında Egzersizm, kişisel verileriniz için en katı güvenlik standartlarına uyulmasını garanti eder. Gizlilik Politikasının aşağıdaki bölümleri kişisel verilerinizi toplama prosedürlerini açıklamaktadır.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Egzersizm sitelerinin birçok bölümünde herhangi bir kayıt bilgisine ihtiyaç yoktur ve ziyaretçi kimliği belirlenmeksizin bu sayfalara erişilebilir ve bilgi alabilir. Bununla birlikte, bazı bölümler veya siteler için kayıt yapılması gerekli olabilir. Sitemize kayıt olurken, bazı alanları tamamlamanız gerekebilir (bazıları zorunludur, diğerleri isteğe bağlıdır) ve ayrıca bir kullanıcı adı ve bir şifre seçmek de gerekli olabilir. Bu durumda, istenen kişisel verilerin bir kısmının sağlanamaması, ziyaretçinin sitenin bazı bölümlerine erişmesini ve Egzersizm’in alınan taleplere cevap vermesini imkansız hale getirebilir. Egzersizm, bilgi talep edilen bölümlerde, belirli ve sınırlı amaçlar için toplanan kişisel veriyi işlemektedir. Örnek olarak, kişisel verilerin toplanması ve kullanılması, ürünlerin veya hizmetlerin en iyi şekilde temininin sağlanması adına ya da ilgi gösterilen ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımı ile ilgili olarak ziyaretçilerle/sitenin kullanıcıları ile iletişim kurmak için kullanılabilir. Müşteri Hizmetlerine verilen bilgiler yalnızca kullanıcı/müşteri sorununu çözmek için kullanılır ve her koşulda gizli olarak değerlendirilir. Egzersizm, yalnızca verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için makul ölçüde gerekli olan süre boyunca ve belgeleri tutmak için geçerli yasal ve / veya etik yükümlülüklere uygun olarak tutar.

Bilginin Gizliliği

Kişisel verileriniz önceden izin vermediğiniz sürece üçüncü kişilere iletilemez veya dağıtılamaz. Egzersizm kişisel verilerinizi Egzersizm şirketi dışındaki üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde kullandırmayacak veya iletmeyecektir. Bununla birlikte, bu tür veriler bazen, verilerin orijinal toplanma amacına uygun olarak, daha derin analizler ya da işlemler yapmak amacıyla, Egzersizm adına hareket eden üçüncü kişilere veya şirketlere aktarılabilir. Kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesi herhangi bir nedenden dolayı muhtemel veya gerekli olduğunda, Egzersizm bu bilgilerin neden verildiğine ilişkin ilgili kişilere net bir şekilde açıklanmasını yapacaktır. Yukarıda bahsedilen üçüncü taraflar Gizlilik Davranış Kurallarını farklı Egzersizm’den farklı olsa bile, her durumda, Egzersizm bu üçüncü tarafların kendisi ile aynı seviyede bilgi gizliliğini korumasını sağlayacak sözleşmeler yoluyla bilgilerin işlenmesi için anlaşmalar yapacaktır. “Hassas”  (örneğin sağlık durumu hakkında bilgi) olan hiçbir veri, kişilerin yazılı izni alınmadan üçüncü taraflarla hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Ayrıca kişilerin her zaman verdikleri izinleri geri çekme hakkına sahiptir. Bu durumda, Egzersizm verilerinizin kullanıldığı duruma ilişkin isteklerinizi karşılayamayabilir ve verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, rızanızı geri aldığınızı en kısa süre içinde bildirir.

Güvenlik ve Gizlilik

Egzersizm çevrimiçi olarak topladığı kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak için, güvenlik duvarları ve parolalarla verilerin korunmasını sağlayan sistemler kullanacaktır. Kişisel veriler yalnızca, bu verileri kullanması gereken ya da bu verileri işlemesi talimatı verilen, atanmış ve yetkili personel tarafından, güvenlik ve gizlilik ilkelerine uygun olarak kullandırılacaktır. Egzersizm personelin Gizlilik Davranış Kurallarını ihlal etmesi durumuna yönelik disiplin önlemleri almaktadır. Egzersizm tarafından verilerin kurallara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı periyodik olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Yine de durum verilerin kaybolması, dolandırıcılıkta kullanımı veya verilerin değiştirilmesi olasılığını tamamen ortadan kaldıramamaktadır. Egzersizm, bunun gibi istenmeyen durumları önlemek için çeşitli önlemler almaktadır.

Erişim Hakkı

Egzersizm, kişisel verilerin güncelliğini, doğru ve eksiksiz olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Egzersizm tarafından tutulan kişisel verilerinize erişmek veya bunları değiştirmek isterseniz, “Kişisel Verilerin Kontrolü” başlıklı yazıda belirtilen ilgili adrese yazabilir veya bir e-posta mesajı gönderebilirsiniz. Yasal olarak gerekçelendirilmemiş bir talep dışında, değişiklik taleplerine uyulması için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kişisel verilerin iptal edilmesine yönelik talepler Egzersizm’e ilişkin geçerli yasal, etik ve ya belgesel kısıtlamalara tabi olacaktır.

Anonim veriler ve “Çerezler”

Egzersizm tarafından internet sitesinde toplanan bilgilerin çoğu, ziyaret edilen sayfalarda ve yapılan aramalarda olduğu gibi anonimdir. Kişisel verilerinizin hiçbiri, Egzersizm web sitesini ziyaretiniz sırasında izniniz olmadan toplanmamaktadır. Anonim bilgiler, Egzersizm tarafından, sitenin içeriğini iyileştirmek ve siteyi ziyaret eden insanlar hakkında toplu istatistikler hazırlamak amacıyla, iç amaçlar ve pazar araştırması için işlenir. Bu aktivite çerçevesinde, Egzersizm, kullanıcının domain alan adını toplayan “çerezler” (örneğin, ‘provider.it’ ‘e-posta adresinden: name.surname@provider.it’yi alabilir), tarih ve erişim zamanı gibi bilgileri toplayabilir. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan bir bilgidir. “Çerezler”, bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcı ayarlarınızı, bir “çerez” aldığınızda bunu bildirmenizi sağlayacak şekilde değiştirebilirsiniz, böylece kabul etmenizi veya reddedeceğinize karar verebilirsiniz.

Spam Gönderimi

Egzersizm, “spam gönderilmesine” izin vermemektedir. “spam gönderilmesi”, gönderen kişinin daha önce irtibat kurmadığı veya bu iletileri almama arzusunu ifade eden kişilere, genelde ticari bir taleple çok sayıda ve tekrar tekrar talep edilmeyen e-postalar göndermek anlamına gelir. Öte yandan, Egzersizm, sağlık alanındaki belirli ürünlerin, hizmetlerin veya bilgilerin sizin ilginizi çekebileceğini düşünürse, e-posta ile bilgi gönderme hakkını saklı tutarken sizin bu servisi reddetme hakkınızı da kanunlara uygun olarak saklı tutmaktadır.

Sitenin Reşit Olmayan Kişiler Tarafından Kullanımı

Egzersizm siteleri, yasal olarak reşit sayılan kişiler tarafından kullanılmak ve istişarelerde bulunmak için hazırlanmıştır. Reşit olmayan kişilerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

Kişisel Verilerin Kontrolü

Bu internet sitesinde toplanan kişisel verilerin “denetleyicisi”  Egzersizm ekibidir. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili “Sorumlu” ve “Görevlendirilmiş” kişilerin isimleri, özel durumlarda ve ihtiyaçlara göre gerektiğinde sizlerle paylaşılacaktır. (İlgili e-mail adresi remzi@utexas.edu)

Diğer Sitelerle Bağlantılar

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca Egzersizm web siteleri için geçerlidir ve üçüncü tarafların web sitelerini kapsamaz. Egzersizm, sitesini ziyaret eden kişilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü diğer sitelere bağlantılar verme hakkını saklı tutar. Egzersizm, bu sitelerin yüksek kalite standartlarına uyduğundan emin olmak için her türlü denetimi yapmaya çalışsada, World Wide Web’in doğası gereği, Egzersizm, bağlantı sağladığı her internet sitesinin standartları adına garanti veremez veya Egzersizm şirketine ait olmayan sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Verilen kullanımına yönelik olan bu politikayı geliştirmek için düzenli olarak gözden geçirmekteyiz, bu nedenle iyileştirmeleri kontrol etmek için periyodik olarak bu sayfaya bakmanızı öneririz.

Çerez Politikası

Bu sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca www.Egzersizm.com web sitesi için geçerlidir ve bu web sitesinin içinde bulunan linkler aracılığıyla ulaşabileceğiniz diğer web siteleri için geçerli değildir.

Çerezler, bir web sitesine tarayıcı aracılığıyla her erişildiğinde bir kullanıcının bilgisayarının veya mobil cihazın (örn. Dizüstü, tablet, akıllı telefon vb.) web tarayıcısının dizininde saklanan bilgileri içeren metin dosyalarıdır. Bu web sitesi daha sonra tekrar ziyaret edildiğinde, tarayıcı bu çerezleri kendilerine veya başka bir web sitesine gönderir. Çerezler, bu web sitelerinin bazı bilgileri ezberlemesine olanak tanır, böylece web sitesini ziyaret eden kişi hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşabilir. Çerez, bilgisayara virüs gönderemez veya e-posta adres bilgilerini alamaz, kullanıcının sabit diskindeki diğer verilere ulaşamaz. Her çerez kullanıcının tarayıcısına özeldir. Benzer teknolojiler, ör. web işaretleri veya şeffaf GIF’ler, bir kullanıcının davranışları ve hizmetlerin kullanımı hakkında bilgi toplamak için kullanılabilir.

“Çerez Bilgisi” başlıklı bu yazıda, bu tür teknolojilere “çerezler” denir.

Çok çeşitli çerez türleri bulunmaktadır. Bazıları, web sitesinin daha verimli kullanılması ve kullanıcının tarama deneyimini arttırmak gibi işlevler yürütürken bazıları da spesifik işlevlerin çalışmasını sağlarlar.

Kullanılan Çerez Türleri

Teknik çerezler

Teknik çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin doğru bir şekilde çalışması için kullanılırlar. İnternet sitemiz sadece teknik çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesinde sadece “Bilginin aktarımı için kesinlikle gerekli olan ya da ziyaretçi/kullanıcının talep ettiği erişimleri sağlamak için gerekli olan durumlarda” çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknik çerezleri tarayıcı çerezleri ve oturum çerezleri olarak ikiye ayırabiliriz;

Analitik çerezler; belirli bir web sitesinde genel kullanıcı sayısını ve davranışını ölçmek ve analiz etmek için kullanılan teknik çerezler.

Fonksiyonel çerezler; daha gelişmiş hizmet sunmak adına ziyaretçi/kullanıcı tarafından yapılan tercihlere (ör. Dil, vb.) göre uyarlamayı sağlayan fonksiyonel çerezler.

Web sitesinin düzgün çalışabilmesi için teknik çerezler aracılığıyla elde edilen bilgiler gereklidir. Bir kullanıcı bu teknik çerezlerin kullanımına itiraz ederse, web sitesine düzgün bir şekilde erişemez ve web sitesini görüntüleyemez.

Veri Sahibinin Hakları

Her birey kendine ait veriler hakkında bilgi almak, güncellemek ve düzeltme yapma, ayrıca kendisinden yasa dışı bir şekilde elde edilen bilgiler konusu da verilerin kullanılmasına yasaklama ve engelleme hakkına sahiptir.

Başa dön tuşu