Ağrı YönetimiKas İyileşmesiKas Kütlesi ArtışıTakviyeler

Kakao Flavanollerinin Akut Tüketimi Egzersize Bağlı Kas Hasarını Etkilemez

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism - Temmuz 2020

Ne Amaçlamışlar?

Eksantrik kas kasılmaları, tipik olarak, egzersize bağlı kas hasarına (EBKK) yol açmaktadır. Yorgunluğu azaltmak ve toparlanmayı kolaylaştırmak için yüksek karbonhidrat ve proteinli yemekler veya içeceklerin yanı sıra yüksek polifenolik gıda maddeleri de (örneğin kakao) bir sporcunun diyetinin ortak bir özelliği haline gelmiştir.

Flavonoidler, diyetteki en büyük polifenol grubudur ve en yaygın antioksidan kaynağıdır. Kakao flavanolleri (KF), yüksek polifenol içeriği ve lezzetliliği nedeniyle dikkat çekmektedir. Kakao, porsiyon başına diğer doğal kaynaklara göre en yüksek flavanol oranına sahiptir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı

  1. Akut kakao flavanol dozunun kas toparlanması göstergeleri üzerindeki etkisini araştırmak
  2. İki farklı kakao flavanol dozunu kas toparlanması göstergeleri üzerinde karşılaştırmaktır.

Bu çalışmanın hipotezi ise, en yüksek dozun en fazla faydayı sunması ile akut kakao flavanol tüketiminin ardından ESKH’nı azaltalabileceği şeklindeydi.

Nasıl Yapmışlar?

Çalışmaya 13 kadın, 10 erkek toplam 23 kişi katılmış. Çalışma laboratuvar tabanlı, randomize, tek kör, besin kontrollü bir çalışmadır. Katılımcılar, kontrol ~0 mg KF (CON), yüksek doz 830 mg KF (KF830) veya supra 1245 mg KF dozuna (CF1245) rastgele dağıtılmışlar. Katılımcılardan beş gün boyunca laboratuvara gelmeleri istenmiş; ilki, bazal ölçüm ve EBKK protokolünün anlaşılması içinmiş. Kalan dört gün, EBKH’den hemen sonra (0 saat), EBKH’den 24, 48 ve 72 saat sonra olmak üzere art arda günlerdeymiş. EBKH protokolü, 10 maksimal eksantrik hamstring bükme hareketinden oluşan beş setten oluşuyormuş ve tamamlandıktan sonra katılımcılar kendilerine verilen içeceği hemen tüketmişler. Kas toparlanmasını ölçmek için, diz fleksörlerinin 60° ve 30°’de maksimal istemli izometrik kasılması (MİİK), görsel analog skala (gas) ve alt ekstremite fonksiyon skalası (AEFS) çalışma başlangıcında, EBKH’den hemen sonra, 24, 48 ve 72 saat sonrasında alınmıştır.

Ne Bulmuşlar?

Egzersiz protokolünü takiben, genel ortalama diz fleksör tepe torku, başlangıç değerinin %79’una düştüğü gözlenmiş. Tüm gruplar arasında zamanın önemli bir etkisi olduğu ortaya konmuş. Fakat MİİK60 ve MİİK90 için gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmemiş. Görsel analog skalası ve alt ekstremite fonksiyon testi kullanılarak ölçülen algılanan ağrı sonuçlarında her iki ölçüm için de zaman temel etken olarak bulunmuş.

GAS ve AEFT skorları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamış. Çalışmanın kısıtlılığı olarak, hiçbir inflamatuar veya oksidatif stres belirteci alınmamıştır, dolayısıyla müdahalenin aslında bu belirteçleri azaltıp azaltmadığını tespit etmek mümkün olmamıştır. Bununla birlikte, kakao flavanol takviyesinin >1000 mg’lık bir dozun ardından sağlayabileceği faydaları doğrulamak veya reddetmek için yukarıdaki sınırlamalara değinirken, bunun gelecekteki araştırmalarla doğrulanması gerekir.

Pratik Uygulama Önerisi

Kakao flavol tüketimini takiben önemli farklılıklar gözlenmediğinden, kakao flavonellerinin akut olarak tüketildiğinde kas iyileşmesi için hiçbir fayda sağlamadığına inanmak için neden vardır.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Corr, L.,Field,A., Naughton, R.
Kaynak
Acute Consumption of Varied Doses of Cocoa Flavanols Does Not Influence Exercise-Induced Muscle Damage

Didem Akıncı

Spor bilimleri alanında doktora öğrencisi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu