Kuvvet AntrenmanıBisiklet SürmekHareket ve Antrenman Bilimi

Bölgesel Yağ Azalması: Birleştirilmiş Direnç ve Dayanıklılık Egzersizi

The J. of Sports Med. and Physical Fitness - Mayıs 2017

Ne Amaçlamışlar?

Bu çalışmada, belirli vücut bölgelerine (bölgesel yağ azalmasına) odaklanan antrenman programları aracılığıyla lokalize bir yağ kütlesindeki azaltma olasılığını test etmişler.

Nasıl Yapmışlar?

Çalışmaya, fiziksel olarak aktif olmayan 26 sağlıklı kadın dahil edildi (yaş: 31 ; Vücut Kitle İndeksi: 27,5). Daha sonra katılımcılar rastgele 2 gruba bölündüler ve 12 haftalık bir antrenman programına tabi tutuldular (haftada 3 gün).

 • Bir grup sadece üst vücut (UpBdResist) antrenmanı yaptı ve direnç egzersizlerine takriben %50 VO2maks’ta 30 dakikalık bisiklet sürdü;
 • Diğer grup (LwBdResist) ise alt vücut direnç egzersizlerinden sonra 30 dakika kol-ergometre ile aerobik egzersizi yaptı.

Katılımcıların boy ve kiloları ölçüldükten sonra 3 noktalı deri altı yağ oranı harpenden kaliperi vasıtasıyla ölçüldü. Bölgesel vücut kompozisyonu DEXA (Lunar iDXA, GEHealthcare, Little Chalfont, UK) ile değerlendirildi. VO2maks laboratuvar koşullarında bisiklet ergometresi ve gaz analizörleri kullanarak kademesi artan egzersiz testi ile belirlendi. Antrenman protokolü: Kuvvet egzersizlerinde ağırlık setleri kullanarak kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

UpBdResist grubu için; LwBdResist grubu için;
 • İzokinetik göğüs presi
 • Gluteus
 • Low row
 • Oturarak arka bacak
 • Biceps curl
 • Abdüktör makinesi
 • Deltoid
 • Bacak uzatma
 • Triceps.
 • Addüktör makinesi

Bütün egzersizler 3×10 bir maksimum tekrarın %60’ında ve maksimum eforla tekrarların bitirilmesi için setler arasında 30 saniye dinlenmeye izin verildi. (ısınma 10 dk ve soğuma 5 dk). Çalışmayı sadece 16 kişi tamamlayabildi.

Son antrenman seansından 3 gün sonra, çalışma başlangıcındaki bütün testler ve ölçümler VO2maks testi hariç tekrarlandı.

İstatiksel analizler için SPSS (Mac, version 20) kullanıldı. Temel grup farklılıkları, tek yönlü bir varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirildi. Ana (antrenman rejimi, vücut bölgesi) ve etkileşim etkilerini belirlemek için iki yönlü tekrarlanan ANOVA ölçümleri kullanıldı. Ayrıca gruplar arası farklara da bakıldı.

Ne Bulmuşlar?

Her iki grupta da benzer bir yağ kütlesi azalmaya bakılmaksızın, UpBdResist antrenmanı, alt ekstremite (LL) kıyasla üst ektremitede (UL) yağ kütlesinde daha büyük bir azalma sağladı (%Δ UL’ye karşı LL: -12,1 ± 3,4’e karşı -4,0 ± 4,7; P = 0,02).

Tersine, LwBdResist grubunda, yağ kütlesi azalması, UL’ye kıyasla LL’de daha belirgindi (%Δ UL’ye karşı LL: -2,3 ± 7,0’a karşı -11,5 ± 8,2, P = 0,02).

Benzer şekilde, LwBdResist, UL’ye kıyasla LL’nin yağsız kütlesi üzerinde daha büyük bir etki ortaya çıkardı (%Δ LL’ye karşı UL: + 8,4 ± 5,8’e karşı -2,7 ± 5,0, P <0,01), ancak UpBdResist grubunda üst ve alt ekstremite arasında LM değişikliği açısından hiçbir fark saptanmadı.

Bölgesel Yağ Azalması
Karın bölgesinde yağ azalması spor salonuna gidenlerin ortak isteklerinden biridir.

Pratik Uygulama Önerisi

Sonuç olarak, lokalize direnç egzersizi ile birlikte yapılan dayanıklılık egzersiz antrenman kombinasyonunun, genç kadınlarda bölgesel yağ azalmasına yol açabildiği ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, egzersizin bölgesel yağ azalması üzerindeki etkisinin, mevcut araştırmada hedeflenen belirli vücut bölgesi ile ilişkili olup olmadığı veya başka vücut bölgelerinde de meydana gelip gelmeyeceği ele alınmalıdır.

Patreon üzerinden bizlere maddi destek olmak ister misin ?
Become a patron at Patreon!
Yoluyla
Palumbo, S., Guerra, E. & Sacchetti, M.
Kaynak
Effect of Combined Resistance and Endurance Exercise Training on Regional Fat Loss

Egemen Alp

Ege Üni. Spor & Sağlık Bilimleri Doktora mezunu. İlgi alanları; farklı egzersiz şiddetlerinde oksijen kullanımı, aerobik ve anaerobik güç geliştirme.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu